NHẤT THANH HOTEL

Địa chỉ: Số 26 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 02563.535739

Email: nhatthanhhotelqn@gmail.com

Website :  nhatthanhhotelquynhon.com

Facebook : Hotel Nhất Thanh Quy Nhơn